انواع دستگاه اتوماتیک مهرسازی

دستگاه مهر اتوماتیک

بدون دیدگاه
انواع دستگاه مهر اتوماتیک و دستی دستگاه مهر از لحاظ کارکرد به دو مدل تقسیم میشود دستگاه مهرسازی دستی که همان دستگاه مهرسازی یووی است که به آن میز نور…