دستگاه ساخت مهر اتوماتیک

دستگاه ساخت مهر فوری

دستگاه مهرسازی میز نور مهرسازی که به آن قید نور مهرسازی و دستگاه ساخت مهر فوری هم می گویند از میزی با بدنه استیل یا ام دی اف تشکیل شده…