دستگاه کلیشه سازی دستی

دستگاه کلیشه سازی فلزی

ساخت کلیشه فلزی کلیشه سازی انواع مختلفی دارد کلیشه ژلاتینی , کلیشه فلزی و کلیشه چاپ سیلک , تمام موارد فوق با دستگاه کلیشه سازی که به آن میز نور…