قیمت دستگاه مهر برنجی

دستگاه مهر برنجی

مهر برنجی مهرهای برنجی که به آن مهر بی سوادی و مهر فلزی هم می گویند شامل مهرهایی میشود که روی دسته های برنجی حکاکی میشود حک نوشته روی دسته…